Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

May 24 2015

May 21 2015

2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaGirlTiger GirlTiger
7116 69b3

shifty cat

Reposted fromlolfactory lolfactory viaswaczyna swaczyna

May 17 2015

May 15 2015

stoko
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade vianewperception newperception

May 10 2015

May 05 2015

6418 b91d 500

May 03 2015

April 28 2015

stoko
1393 f308 500
i na odchudzanie. 
Reposted fromrol rol viafuckyoulittle fuckyoulittle

April 19 2015

April 08 2015

stoko
7658 5a16
Reposted fromdusielecc dusielecc viafuckyoulittle fuckyoulittle

April 06 2015

stoko
7710 8cfc
Reposted frommimi07 mimi07 viafuckyoulittle fuckyoulittle
stoko
3428 2326 500
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromantjee antjee viaarrependimento arrependimento
stoko
3752 1bcb

April 05 2015

April 01 2015

stoko
Reposted fromrincewind rincewind

March 15 2015

March 14 2015

stoko
8908 6340 500

paradoks dziecięcej energii

Reposted fromwizualnie wizualnie viaembrace embrace

March 12 2015

stoko
7990 4ca3 500
lub kogoś.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl