Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

stoko
7235 d7a2 500
Reposted fromoll oll
stoko
8928 0f86

October 05 2018

stoko
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaoll oll
stoko
5489 51bd 500
Reposted fromthetemple thetemple viaoll oll

September 20 2018

stoko
4187 d831
Reposted fromursa-major ursa-major viaolls503 olls503
stoko
stoko
4441 04c4 500

August 20 2018

stoko

June 21 2017

stoko
Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
stoko
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes

April 21 2017

stoko
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viaoll oll
stoko
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaoll oll
stoko

June 28 2015

June 23 2015

stoko
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaoll oll
stoko
1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaoll oll

June 21 2015

stoko
4774 9580
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 18 2015

stoko


the God of Simple Lines
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaplokin plokin

June 07 2015

May 31 2015

2671 d6cd 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viaLadyGoga LadyGoga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl