Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

April 08 2015

stoko
7658 5a16
Reposted fromdusielecc dusielecc viafuckyoulittle fuckyoulittle

April 06 2015

stoko
7710 8cfc
Reposted frommimi07 mimi07 viafuckyoulittle fuckyoulittle
stoko
3428 2326 500
Może jestem staroświecka, ale świat zmierza w złym kierunku. Delikatność dziewczyny idealnie komponuje się z siłą mężczyzny. Kobieta ma być niewinna, delikatna i subtelna, lekko nawet niezdarna i niedostępna. Mężczyzna powinien być odważny, silny, z temperamentem, ale jednak jak głupi starać się o tą dziewczynę, ochronić ją, otoczyć opieką, zbudować świat od nowa. Teraz jest inaczej, mężczyźni-cioty w rurkach i dziewczyny-ziomale przeklinające ze swagiem, kobiety walczą o mężczyzn, a mężczyźni mają wyjebane. To tak często spotykane. Chciałabym żyć w czasach naszych dziadków. Żeby mężczyzna zbierał mi kwiaty na polu, stał pod oknem i zapraszał na kawę. Mężczyzna sie stara, walczy, daje wiele, lecz kobieta odwzajemnia ze zdwojoną siłą.
Reposted fromantjee antjee viaarrependimento arrependimento
stoko
3752 1bcb

April 05 2015

April 01 2015

stoko
Reposted fromrincewind rincewind

March 15 2015

March 14 2015

stoko
8908 6340 500

paradoks dziecięcej energii

Reposted fromwizualnie wizualnie viaembrace embrace

March 12 2015

stoko
7990 4ca3 500
lub kogoś.
stoko
4440 5b90 500
Trinity Bridge. Sankt Petersburg, Russia.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaprosiaczekk prosiaczekk

March 08 2015

March 01 2015

February 28 2015

stoko
8713 1806 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll

February 27 2015

6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Reposted fromjustinwright justinwright viacreure creure
stoko
Reposted fromFlau Flau viaextrembunt extrembunt

February 22 2015

February 19 2015

stoko
7924 c277 500
Tatrzańskie welony

February 18 2015

stoko
4572 c657 500
stoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl